Lørdag 27. november organiserte Næringsforumet “Julemarked” på Torget. 12 utstillere med egenproduserte varer var kanskje litt færre enn hva vi hadde håpet på, men tilbakemeldinger på besøkstallene er tilfredstillende. Dette er et ledd i satsningen på å buke Torget enda mere til arrangement og aktiviteter.