Torsdag 2. desember ble det holdt medlemsmøte for Steinkjer Næringsforum med Coop Steinkjer som vertskap. Hovedsaken på møtet var presentasjon av kommunens næringslivsundersøkelse hvor målet for kommunen er å framstå som enda bedre tilrettelegger for vekst og utvikling i kommunens næringsliv. Undersøkelsen ga kanskje ikke de store overraskelser, men det er flere tiltaksområder hvor kommunen ser forbedringspotensialet, og hvor næringsforumet aktivt skal bidra til at Steinkjer skal frematå som mer attraktiv for arbeidstakere, eksisterende bedrifter og nyetableringer.