MEDLEMSMØTE I STEINKJER NÆRINGSFORUM       NTE fredag 12. november kl. 11.00
Fredag 12. november inviteres alle medlemmer til medlemsmøte i NTE sine lokaler. NTE vil informere om virksomheten i dag og planer framover, samt om bakgrunnen for sitt engaskjement i forbindelse med NM på ski 2011. Rune Helbostad fra organisasjonskomiteen for NM vil samtidig orientere om planene for NM på ski 26. – 30. januar 2011. Bevertning.