Parkeringsplanen er vedtatt som innstillingen. Det er nå 1 time gratis parkering i hele sentrum, samt muligheter til å kjøpe utvidet parkeringstid på noen parkeringsplasser. Gratisparkering på Teleplassen og Sannan.
Husk å løse ut billett selv om parkeringe er gratis !!