Innspill fra medlemmene før 15.10.2010
Steinkjer Næringsforum, Sentrumsforeningen og Gårdeierforeningen i Steinkjer har deltatt aktivt i planprosessen for ny parkeringsordning i Steinkjer. Den skal endelig vedtas nå i høst og er lagt ut på høring. Les mer om dette på kommunens hjemmesider.
SNF er formell høringsinnstans og har avgitt høringsuttalelse sammen med Sentrumsforeningen og Gårdeierforeningen.

Høringsuttalelse.