Steinkjer Næringsforum har sammen med Sentrumsforeningen og Gårdeierforeningen deltatt aktivt i prosessen med ny parkeringsordning for sentrum. Vårt mål har vært å få tidsbegrenset gratis parkering, flere parkeringsplasser og bedre tilgjengelighet. Dette har vært en tidkrevende prosesss, men nå mener vi at vi har fått støtte for de aller fleste av våre ønsker. Formannskapets innstilling til kommunestyret den 15. desember er at det blir 1 time gratis parkering på alle parkeringsplasser øst for jernbanen. I gateløpene blir det 1 times tidsbegrenset parkering, på øvrige plasser kan en kjøpe utvidet parkeringstid.