Innspill fra medlemmene: Fortløpende
SNF er representert i en referansegruppe som skal gi innspill til reguleringsplan for sentrum. Dette påvirker framtidig arealbruk og utforming av sentrum, og er en viktig sak for både næringsliv og innbyggere forøvrig. Kom med innspill og forslag, og vi regner med at dette er en sak det vil være naturlig å behandle i et medlemsmøte.