Innspill fra medlemmene: Fortløpende
Steinkjer har fått statlige midler til å gjøre Steinkjer til en mer sykkelvennlig by. Dette betyr flere sykkelstier, bedre trafikkorganisering til fordel de syklende og kanskje blir det bysykler. Har dere ideer, tanker og meninger om dette så gi oss disse så vi kan bringe dette inn i planleggingen. Næringsforumet er også her representert i referansegruppe.