Medlemsmøte onsdag 24. august kl. 11.00 -12.30

Næringstorget 3. etasje

Tema:
Trøndelags Europakontor v/ Vidar Segtnan
Smart Grid ved Hårvard Belbo og Ivar Blikø

Enkel servering.

Alle medlemmer vel møtt.