SNF sammen med IT-Kunnskap søker VOX-midler for å kunne gjennomføre et 70 timers datakurs
for ansatte i våre medlemsbedrifter høsten 2012. Påmelding så raskt som mulig, og vi gjennomfører
et introduksjonsmøte like før eller like etter jul.