SNF har sammen med Gårdeierforeningen og Sentrum Markedsforening avgitt høringsuttalelse
på forslag til reguleringsplan for Sørsia Bydel. Vi er ikke fornøyd med forslaget som blant annet
åpner for nedbygging av offentlig parkeringsplasser i sentrum. Vi mener videre at planen ikke tar
tilstrekkelig hensyn til lønnsomhetskrav ved nybygging fordi det settes for strenge begrensninger
i antall etasjer som kan bygges.