Kaffe og nystekte vafler selvfølgelig, men også anledning til å diskutere hva «Demo Steinkjer Smart
Grid» kan generere av nye produkter, tjenester, samarbeidsprosjekter og nyskaping i kommunen. Vi har spesielt invitert noen av de bedrifter somallerede har vist interesse for dette prosjektet. Vår intensjon er at så stor del som mulig av nyskapning skal skje i egen region og av lokale bedrifter.
Kanskje gjelder dette for din virksomhet? Kanskje kommer ideen mens du prater med andre næringsaktører her på Næringstorget?

Les mer om Demo Steinkjer her