Det er igjen tid for å søke Steinkjerstipendet på kr. 100.000,-
Du arbeider i en bedrift i Steinkjer, egen bedrift eller som ansatt. Fortrinnsvis en håndverk- eller industribedrift.
Du har ideer du ønsker å utvikle for bedriften eller på egen hånd. 
Eller du ønsker faglig påfyll eller ny kunnskap.

GENERELT:
Stipendet skal stimulere til nyskapning i håndverk- og industribedrifter i Steinkjer. Ideer om å å utvikle produkt, teknisk innretning, produksjonsprosesser, logistikk, o.l
Eller
Stipendet skal gi inspirasjon til faglig påfyll og økt kompetanse for å kunne utvikle bedriften eller realisere ideer, studier, studieturer, hospitering, samarbeid med andre fagmiljø. o.l

Klikk her for mer informasjon.