Næringsforumet har startet det nye året med bredt engasjement og mange saker som vi vil jobbe med framover. Det dreier som om konkrete saker hvor vi engasjerer oss med uttalelser og innspill, og vi har mer prinsipielle saker hvor kanskje ikke synligheten er påfallende, og hvor resultatene kan være vanskelig å måle.

 

 

Årsmøtet for Steinkjer Næringsforum er berammet til 22. mars 2012 kl. 11.00. Endelig stedsvalg og eventuelt faglig tema er ikke endelig bestemt enda, og sakspapirene blir utsendt innenfor gjeldende frist.

Vi fortsetter med “Fredagsvaffel” hver siste fredag i måneden. Vil nok sette av tid på disse møtene til faglig innhold i større grad enn tidligere. Flott hvis medlemmene kommer med forslag.

I går ble det avholdt et åpent møte om “Sentrumsløftet 2012” på Næringstorget. Rundt 15 deltakere fra gårdeiere, butikkdrivere og andre interesserte deltok. Se annen omtale i vårt nyhetsarkiv.

Næringsforumet vil engasjere seg, og har  et godt og tett sammarbeid med Steinkjer Næringsselskap innenfor “Smart Grid” og “Demo Steinkjer”. Svært spennende prosjekt for byens næringsliv hvor det gir mange muligheter til næringsutvikling blant etablerte og nye virksomheter.

Steinkjer Næringsforum har oversendt en uttalelse til Fylkesrådet for samferdsel hvor vi påpeker nødvendigheten av å gjennomføre prosjektet “FV 17 – Asphaugen- Namsos”

Næringsforumet har hatt kontakt med Verdal Næringsforening om i fellesskap å sette fokus på plassering av “logistikknutepunkt” i Midt-Norge. Vi vil i løpet av de nærmeste ukene drøfte dette nærmere for å finne en hensiktsmessig måte å jobbe med denne saken.

Det blir martna i år også. 9.- 11. august skal byen preges av handel, møteplasser, underholdning og fest. Det jobbes nå med å etablere en arena for næringslivet i byen under martnan hvor målet er å treffe potensielle nye medarbeidere eller etablerere i kommunen. Dette kommer vi tilbake til i senere orienteringer.