Dagen Næringstreff på Næringstorget var godt besøkt, og mange gode kontakter ble knyttet. Terje Lillemo fra CTM Lyng holdt en meget engasjerende og inspirerende beskrivelse av utviklingen i bedriften, og om det potensialet som samarbeid og samhandling kan bety for bedrifters utvikling.