Rundt 70 personer fikk en meget nyttig start på dagen da Steinkjer Næringsforum og Fokus Bank inviterte til frokostmøte og presentasjon av økonomiske framtidsutsikter.
Adminisrerende direktør i Fokus Bank, Trond f. Mellingsæter var klar i sitt budskap om at Fokus Bank ønsket å bidra til et sterkt og framtidsrettet næringsliv i Trøndelag.
Direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva ga forsamlingen et innblikk i hvilken rolle Folketrygdfondet har både som forvalter, men også som samfunnsutvikler.
Frank Jullum, sjefsøkonom i Fokus Bank var klar i sitt budskap om at den norske økonomien fortsatt er i vekst, og at vi her i Norge er i en særstilling på mange områder. Selv om det vil svinge noe de neste årene, var Julllum optimist på vegne av den norske økonomien. Situasjonen er imidlertid tveegget, fordi den sterke veksten i oljesektoren presser lønnsnivået i annen industri, og dette sammen med sterk krone gjør eksportindustrien utsatt.