Næringsforeninger i Nord-Trøndelag krever kraftig opprustning av E6 i en uttalelse til Nasjonal Transportplan. I et møte den 8. mai hvor næringsforeningene i Namsos, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger var samlet ble det gitt kart uttrykk for at standarden på E6 gjennom fylket er i ferd med å svekke næringslivets konkurransekraft.
En felles uttalelse om Nasjonal Transportplan er først trinn i næringsforeningenes samlede innsats for å bedre infrastrukturen i fylket. Næringsforeningene er enig om at et tett samarbeid i framtiden for å sette fokus på felles utfordringer.

 Næringsforeningene Fellesuttalelse