Martnaskomiteen vil med dette rette en stor takk til alle som bidro til en flott martna 2012. Alle utstillere, artister, samarbeidspartnere og andre som bidro til den folkefesten som vi ønsker å skape. På tross av regn på fredag ble martnan vellykket for de fleste utstillere, vi opplevde positiv respons fra publikum og alle artister. TUSEN TAKK TIL ALLE !!