SNF deltok sist mandag på konstitueringsmøte for arbeidet med fremskynding og styrking av komunikasjonsaksen Steinkjer -Trondheim. Hovedfokuset for næringsforumet blir å understreke at E6 må opprustes til en standard som gjør næringslivet i regionen konkurransedyktig med andre regioner. Dagen E6 påfører transportører, og derved kundene i regionen, store merkostnader i form av unøding drifstoffutgifter og betydelig mertidsforbruk. Styringsgruppa for prosjektet består av ordførerer i berørte kommuner, fylkespolitikere og 2 representanter fra næringsfora i regionen.