S.ON Vind Sverige AB har startet arbeid med å utrede muligheter til å utvikle vindkraft i området Haugrossåsen på grensen mellom Steinkjer og Namsos. I den forbindelse er SNF invitert til å delta i en dialog med utbygger om konsekvenser og muligheter dette åpner. Vi har har takket ja til invitasjonen og stiller på møtet med åpent sinn. Imidlertid vil vi i møtet forsøke å finne ut hva dette kan bety for våre medlemmer i form av mulig oppdragstyper og oppdragsmengder både i byggefase og i driftsfasen. Når en stor aktør som E.ON Vind Sverige AB setter igang et slikt utredningsarbeid er det sannsynlig at de har rimelig grunn til å anta at dette er økonomisk forsvarlig, og vi må så tidlig som mulig være på banen for å vurdere hvordan vi skal forholde oss til slike planer.