Daglig leder deltok sammen med noen få bedrifter fra Steinkjer på et informasjonsmøte om utbyggingen av kampflybase på Ørland de neste årene. Rundt 150 bedrifter fra hele Trondheimsfjordregionen var tilstede, og det er tydelig stor interesse for hva denne utbyggingen vil bringe med seg av oppdrag. Rundt 5 milliarder skal investeres i det som direkte omfatter utbyggingen av kampflybasen. Dette er bygninger, infrastruktur, boliger, andre innkvarteringskompleks og tjenester. Allerede neste år legges de første anbudene ut, og det var et klart signal fra Forsvarsbygg om at her er det behov for deltakelse fra et langt større område enn bare Fosenregionen. Fra vår side går det derfor ut en oppfordring til medlemmene om å følge med og eventuelt posisjonere seg til å kunne få store eller små oppdrag.