Det er nå etablert et samarbeidsforum bestående av ordførerer i alle kommuner mellom Steinkjer og Stjørdal, fylkespolitikere, Statens Vegvesen og næringslivet i reginen. Næringslivet er representert med  Rudolf Holmvik fra Verdal Næringsforum, Unni Storstad COOP/Inderøy Næringsforening og Leif Hjulstad fra Steinkjer Næringsforum. Første møtet nå den 21. november skal legge framdriftsplan for arbeidet, inkludert økonomi og strategi.
Som representant fra Steinkjer Næringsforum vil daglig leder orienter styret og medlemmene fortløpende om framdrift i arbeidet, og ser det som naturlig etter hvert å ha en dialog med medlemmene om kritiske områder og utfordringer som vi ser finnes på strekningen.