Vi har de siste årene hatt flere anleggsprosjekter i byen hvor gateløp har vært stengt/ufremkommelig over lang tid. Næringsforumet har tatt opp dette med kommunen, og i møte med rådmannen denne uken har vi fått lovnad om at dette ikke skal gjenta seg. For framtiden vil alle prosjekt som medfører oppgraving av gater få korte tidsfrister for ferdigstillelse.