Under dagens “Næringstreff på Næringstorget” fikk de 10 deltakerne fra næringslivet en spennende presentasjon av “JOBBINT” og “INTO TRAINEE”. I framtidsbildet er rekrutering av arbeidskraft en av de største utfordringene for næringslivet, og gjennom et systematisk arbeid er det nå etablert areanaer som kan styrke regionens konkurransekraft i et presset marked. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke dette verkøyet i sitt rekruteringsarbeid.

Se her og Her