2014-01-31 07.14.34Vi har vanligvis «Næringstreff på næringstorget» hver siste fredag i måneden. Av forskjellige årsaker må vi flytte vårens møter en uke, slik at møteplanen bli på følgende fredager; 7. mars, 4. april, 9. mai og 6. juni. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til «Næringstreff på Næringstorget» førstkommende fredag 7. mars kl. 08.00

Tema: «Status for Næringscampus i Steinkjer»