2014-01-31 07.14.34Vi har vanligvis “Næringstreff på næringstorget” hver siste fredag i måneden. Av forskjellige årsaker må vi flytte vårens møter en uke, slik at møteplanen bli på følgende fredager; 7. mars, 4. april, 9. mai og 6. juni. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til “Næringstreff på Næringstorget” førstkommende fredag 7. mars kl. 08.00

Tema: “Status for Næringscampus i Steinkjer”