Steinkjermartnan feirer i år 50 årsjubileum. Et jubileum som vi ikke vil forbigå i stillhet. Vi satser på rekorddeltakelse når det gjelder utstillere, og oppfordrer næringslivet i Steinkjer og nabokommunene om å delta. Handelsstanden i Steinkjer anser byen til å være handelssenteret i regionen, og for å beholde denne posisjonen er det viktig å synliggjøre våre tilbud også under martnan.