Førstkommende torsdag, den 27. mars kl. 11.00 avholdes Årsmøtet i Steinkjer Næringsforum på Tingvold Park Hotell. Årsmøtet er forumets høyeste organ, og i tillegg til ordinære årsmøtesaker inviterer vi til orientering og debatt om felles Strategisk Næringsplan for Inntrøndelagsregionen.
Vi håper at våre medlemmer setter av tid til årsmøtet for å drøfte og gi innspill på veien videre.
Årsmøtepapirene finner dere her på vår hjemmeside under fanen: Om oss/Årsmøte