Steinkjer Næringsforum har hatt tett dialog med Holberg Auto vedrørende vegvesenets arbeid med valg av framtidig trasse forbi Asphaugen. Vår høringsuttalelse er basert på en helhetsvurdering hvor hensynet til god trafikkavviklingen er sentralt, men hvor vi også mener at hensynet til næringsaktører må ivaretas ved omlegging av veien.

Høringsuttalelse E6 Selli – Asp underskrevet