Steinkjer Skytterlag sammen med Forr Skytterlag og Inderøy Skytterlag søker om å få tildelt Landskytterstevnet 2018. Dette er et stort arrangement med over 18.000 deltaker/tilreisende og det er viktig at næringslivet i byen tar aktivt del i et slikt arrangement. Næringsforumet har derfor laget et vedlegg til søknaden som beskriver våre planer hvis vi får et slikt arrangement.

Her kan du se søknaden og vedlegget.

Landskytterstevnet 2014_søknad_ny

Vedlegg søknad Landsskytterstevnet 2018