Et spennende stykke arbeid er nå gjennomført av næringsliv, politikere og administrasjonene i de fire kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer som danner Inntrøndelagsregionen. Et forslag til felles næringsplan legges nå i disse dager ut til politisk behandling med påfølgende høringsrunde. Næringslivet i de fire kommunene har hatt mulighet til å  delta aktivt  i prosessen, og får nå det ferdige forslaget til høring. Uten å foregripe behandlingen av denne planen, og delvis uavhengig av denne, er tiden inne til å se på hvordan næringslivsorganisasjonene i de fire kommunen kan samarbeide om synspunkter og innspill til samla næringsarbeid innenfor Inntrøndelagsregionen.