Det blir ekstraordinært årsmøte fredag den 11. april kl. 10.00 på Næringstorget med valg av styre som eneste sak. Bakgrunnen for dette var at valgkomiteens innstilling ikke var komplett, og årsmøtet valgte å utsette hele valget til et ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteen har nå kommet med sin innstilling.

Valgkomiteens innstilling 2014