I løpet av våren vil studentene ved Hint sitt media-studie velge bachelor -oppgave, og det har vært et sterkt ønske om samarbeid med næringslivet for å skaffe relevante og reelle oppgaver fra næringslivet. I år har næringslivet i Steinkjer virkelig respondert, og rundt 20 medlemmer i Steinkjer Næringsforum har meldt sin interesse. Nå vil studentene og ledelsen ved Hint drøfte de innkomne interessene med bedriftene for å utforme reelle oppgaver.