Det har skjedd store forandringer på Næringstorget i Jakob Weidemannsgt 9. Forandringene gjelder både arealet og hvem som har tilhold her. Dere vil nå møte et nytt myldreareale, flere møterom og framfor alt flere aktører her. Disse er nå samlokalisert på Næringstorget; Steinkjer Næringsselskap, Steinkjer Næringsforum, Kunnskapsparken, IntroTrainee, JobbInt, NærUng og prosjektleder for “Bolystprogrammet Steinkjer”