Mange har registrert at det mangler lys i svært mange lyskupler  i Kongensgata. Næringsforumet har tatt opp saken med ansvarlig ledelse i kommunen og fått tilbakemelding om at det er vanskelig å skaffe lyspærer til eksisterende armatur. Det er derfor besluttet å skifte ut all armatur. Næringsforumet har overfor kommunen vært tydelig om forventning at dette skjer så raskt som overhode mulig.