Næringsforumet har registrert at flere bedrifter i Steinkjer har slitt med å rekrutter riktig kompetanse til sin virksomhet. Dette er nå bekreftet gjennom NAV sin bedriftsundersøkelse 2015. Dette viser at det er helt nødvendig å sette fokus på rekruttering av arbeidskraft i regionen for å utnytte vekstpotensialet, og at rekrutteringen må være målrettet mot den kompetansen som næringslivet etterspør. Steinkjer Næringsforum har allerede initiert behovet for å diskutere tiltak i samarbeid med NAV, men også med andre private aktører som jobber med rekruttering.

NAV sin bedriftsudersøkelse ligger her

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 – notat for Nord-Trøndelag

Presentasjon BU 2015