I 2010 gjennomførte Steinkjer Næringsselskap en undersøkelse blant næringslivet i Steinkjer. Nå er det kommet en oppfølger av denne undersøkelsen.
Undersøkelsen er sendt alle medlemmer i Steinkjer Næringsforum, og vi oppfordrer dere til å besvare denne.

Undersøkelsen er anonym, og ingen enkeltpersoner eller virksomheter kan knyttes til de ulike svarene. Undersøkelsen tar om lag 15 minutter å besvare, og vi håper virkelig at mange tar seg tid til å gi oss et best mulig grunnlag for å drive en aktiv og fremtidsrettet næringsutvikling i kommunen. Har du spørsmål til undersøkelsens formål og resultatenes anvendelse, kan du kontakte Astrid Skogseth Fuglesang i Steinkjer Næringsselskap på [email protected].