Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har endelig åpnet i Trondheim. Et slikt kontor har vært etterspurt av næringslivet i regionen gjennom flere år, og et bredt spekter av interesser har jobbet for etablering av SUA-kontor i Trondheim. I revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble det bevilget penger til oppstart og drift i 2016. SUA Trondheim åpnet for publikum 2. september i Statens Hus i Trondheim.

SUA kontoret består av lokale ressurser fra Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Kontoret får også bistand fra UDI sentralt. Servicesenteret skal sørge for at utlendinger som har gyldig arbeidskontrakt får kort saksbehandlingstid, god veiledning og at de unngår byråkratiet og køene som ofte preger saksfeltet.

Oslo, Bergen, Stavanger og Kirkenes har tidligere etablert SUA-kontor.
Les mer om hvilke tjenester SUA-kontoret i Trondheim tilbyr her.