Et effektivt og målrettet kunnskapspåfyll til deg som er daglig leder, mellom leder, nøkkelperson, styremedlem, eller som skal bli en av lederne i din bedrift. Lederskolen er en seminarserie som ikke bare tar deg igjennom de ulike lederutfordringer du møter. Du får også solid kunnskapspåfyll på tema som økonomi, markedsføring, prosjektledelse, styrearbeid, strategi og innovasjon. Du møter dyktige og anerkjente forelesere med lang erfaring som grûndere og ledere i små og mellomstore bedrifter. Disse vil sikrer deg solid fagligkunnskap formidlet på en praktisk måte. Lederskolen gir vi deg gjennom 8 lokale samlinger (4 på våren og 4 på høsten, altså 2 semester). Alle samlingene unntatt den første, som varer en hel dag, går fra klokken 1400 – 1800. Du slipper derfor lang reise og stort tap av arbeidstid. Det legges opp til annenhver samling på Levanger og Steinkjer.

Lederskolen er et tilbud til alle som er interessert, ikke bare medlemmer.

For mer informasjon, kontakt Kirsti i Steinkjer Næringsforum: [email protected]

bildet laster ...