Vårt debatt-innlegg i Trønder-Avisa 31.1.2017:

Elektrifisering og utbygging – NÅ

Viser til innlegg i Trønder-Avisa 27.1.17 av Johannes Moen i Miljøpartiet De Grønne Steinkjer, hvor Moen tar kampen opp for hydrogentog som et alternativ til elektrifiseringen som er planlagt med byggestart 2017.
Dette mener næringslivet i Innherred noe om!
Elektrifisering av jernbanen har politikere og næringsliv jobbet aktivt for å få til i over 10 år. Byggestart er som nevnt planlagt dette år. I følge Bane NOR er det første gang en jernbanestrekning blir elektrifisert i Norge siden 1972. At vi endelig (!) er i mål slik at utbedringen kan starte allerede høsten 2017 er en stor seier. Ikke bare gir elektrifiseringen en miljøgevinst, men den gir oss en redusert reisetid på strekningen Steinkjer – Trondheim på opptil 20 minutter. Vi registrerer at Moen i sitt innlegg presiserer at målet for alle, er kortere reisetid og videre at dette får vi også ved å elektrifisere gjennom hydrogen. Faktum er, at å tenke hydrogentog på dette tidspunkt tar oss tilbake til startstreken. Vi er snart i mål, og vi ønsker IKKE å rykke tilbake til start! I over 10 år har vi jobbet for å få gjennom en elektrifisering av Trønderbanen. Nå er vi ved målstreken, og det eneste vi oppnår med å bringe nye måter å elektrifisere togene på inn i diskusjonen nå, er å utsette hele prosessen. Dette vil sannsynlig bety mange flere år med venting og utsettelse av prosjektet. For målet er kortere reisetid, og vi har behov for det NÅ! Ja, vi er for innovative løsninger og pilotprosjekter, men la oss for all del ikke ødelegge den viktige jobben som er gjort over mange år nå. Fordi – at dette betyr i realiteten at det blir flere års venting. Det har vi ikke tid til. Elektrifisering av jernbanen vil gi mer moderne og miljøvennlige tog, reisende og godstransportører et bedre jernbanetilbud og vi vil få dobbelt så mange sitteplasser. Ergo vil dette prosjektet gi et skikkelig løft på samferdsel i Trøndelag. Det trenger Trøndelag, og det trenger Innherred!
Like mye som vi trenger elektrifisering av jernbanen i år, trenger vi utbedring og utbygging av E6. Vi registrerer at Moen i sitt innlegg henviser til revolusjonen innen autonome kjøretøy og at vi av den grunn ikke trenger flere felter på veien. Videre siterer vi Moen «Da gjør det ikke noe at turen tar 20 minutter lengre. For du kan sove, lese ei bok eller nyte landskapet…» Jo, Moen – det gjør noe at kjøreturen tar 20 minutter lengre! Næringslivet har et akutt behov for kortere reisetid, både med veg og bane. Fremtiden viser at vi har alt å vinne på å korte ned reisetiden til og fra vår nye fylkeshovedstad. Var vi ikke alle enige om at målet er kortere reisetid? Vi kan ikke tenke jernbane ELLER E6. Vi må få iverksatt elektrifisering av jernbane og ny E6 mellom Trondheim og Steinkjer nå.

Kirsti B. Arntsen, Steinkjer Næringsforum
Svein Kvarving, Levanger Næringsforum AS
Ingrid Dahl Furunes, Verdal Næringsforum