Steinkjer næringsforum, Verdal næringsforum og Levanger næringsforum AS er medlemsorganisasjoner som representerer næringslivet i kommunene Steinkjer, Verdal og Levanger.

Daglige ledere i næringsforumene
Kirsti B. Arntsen, Svein Kvarving og Ingrid D. Furunes, daglige ledere i hhv Steinkjer Næringsforum, Levanger Næringsforum AS og Verdal Næringsforum

Vi tre næringsforumene ser at vi i flere sammenhenger styrker oss med å samhandle, der konkrete eksempler er; Vegforum Trøndelag, Visit Innherred, Kvinners Nettverksforum og vi er alle tre en del av Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Vi er en region med vekst og felles har vi et behov for arbeidskraft innenfor ulike bransjer fremover, så en felles satsning der vi legger til rette for økt felles synlighet av regionene som fører til økt rekruttering blir et viktig tema å samhandle om fremover.

Summen av Steinkjer næringsforum, Verdal næringsforum og Levanger næringsforum AS er et spennende næringsliv som har mye å by på, og fremover vil vi jobbe målrettet og systematisk for å få vist frem dette til hele Trøndelag.

Faste møtepunkt er viktig for oss, i tillegg til at forumene vil treffes 1 gang i måneden for å gjøre opp status og informere hverandre om hva som skal skje fremover, vil vi også invitere våre medlemmer på felles arrangement i forbindelse med større eksisterende lokale arrangement.