Svein, Kirsti og Ingrid
Svein, Kirsti og Ingrid ønsker velkommen

Steinkjer Næringsforum, Verdal Næringsforum og Levanger Næringsforum AS arrangerte for første gang i historien næringslivstur sammen. De tre forumene inviterte sine medlemmer med på næringslivstur til Riga. I løpet av veldig kort tid ble turen fulltegnet. Vi endte faktisk opp med venteliste, og valgte derfor å utvide turen slik at flere fikk delta. Takk for flott respons!

Turen ble gjennomført 13. – 15. september, og hele 80 næringslivsrepresentanter var samlet fra hele regionen. Tema for turen var Innherred mot 2030. Bakgrunnen for temaet var innspill som kom under fjorårets næringslivstur som Levanger Næringsforum AS og Steinkjer Næringsforum samarbeidet om.
På årets tur diskuterte vi hva vi kan gjøre sammen i regionen og hvilke felles utfordringer vi ser.

Gruppen konkluderte med at felles møteplasser er viktige fremover. Tre møteplasser utpekte seg:

Næringslivsfrokost i forbindelse med Ungt Entreprenørskap sin Fylkesmesse i Levanger, Industriens Dag i Verdal og Steinkjerfestivalen i Steinkjer.
Næringsforumene vil jobbe for å skape gode møteplasser for hele regionen her.

Når det gjelder våre felles utfordringer, stemmer vi for å framsnakke hverandre. Omdømme er noe vi skal jobbe med fremover, og vi skal jobbe med rekruttering og arbeidskraft.

Næringsforumene takker alle deltakere for turen!

80 representanter fra næringslivet samlet
Hele 80 næringslivsrepresentanter var samlet på årets tur