Lederskolen Nord Trøndelag 2018

Det hevdes i stadig økende grad at bedrifters muligheter for overlevelse fremover vil være knyttet til virksomhetens evne til å drive systematisk innovasjons – og utviklingsarbeid.
Videre vil strategisk kompetanse og strategisk ledelse i denne sammenheng være en sentral suksessfaktor. Dette er en stor ledelsesutfordring, spesielt i SMB, og som først og fremst krever utvikling av ledernes kompetanse.

Levanger og Steinkjer Næringsforum tar disse utfordringene på alvor og setter opp et kompetanseprogram i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Et effektivt og målrettet kunnskapspåfyll til deg som er daglig leder, mellom leder, nøkkelperson, styremedlem, eller som skal bli en av lederne i din bedrift.
Lederskolen er en seminarserie som ikke bare tar deg igjennom de ulike lederutfordringer du møter. Du får også solid kunnskapspåfyll på tema som økonomi, markedsføring, prosjektledelse, styrearbeid, strategi og innovasjon.

Programmet gjennomføres fordelt på 8 samlinger. Samling 1-7 vil være på Levanger og i Steinkjer og den siste samlingen vil være på Handelshøyskolen BI i Trondheim

Pris:

Medlemmer i Næringsforum:                          kr. 16.500,-
Ikke-medlemmer:                                            kr. 19.500,-

MELD DEG PÅ HER!

Gjennomføring våren 2018

Samling 1, Steinkjer:
13.2.2018 – Det utviklingsorienterte styret ( 09-17 )
Foreleser: Frode Solberg, Høyskolelektor Institutt for rettsvitenskap og styring
Samling 2, Levanger:
13.3.2018 – Forretningsmodell og innovasjon ( 12-16 )
Foreleser: Frode Solberg, Høyskolelektor Institutt for rettsvitenskap og styring
Samling 3, Steinkjer:
17.04.2018 – Effektiv økonomistyring og regnskapsforståelse ( 09-16 )
Foreleser : Olav Lilleberg, Førstelektor Campus Trondheim, Institutt for samfunnsøkonomi
Samling 4, Levanger:
23.5.2018 –  Markedsføring i 2017 ( 09-16 )
Foreleser: Håvard Huse, høyskolelektor, Campus Trondheim, Institutt for markedsføring

Gjennomføring høsten 2018

Samling 5, Steinkejr:
4-9.2018 – Fra administrasjon til ledelse  ( 12-16)
Foreleser: Linn Slettum Bjerke, Timeforeleser ved Campus Trondheim og partner i firmaet Østlyng og Bjerke og Frode Solberg
Samling 6, Levanger:
2.10.2018 – Rekruttering og medarbeiderutvikling ( 12-16 )
Foreleser: Trond Asmussen, Timeforeleser ved Campus Trondheim og faglig rådgiver i Napha.
Samling 7, Steinkjer:
30.10.2018 – Økt lønnsomhet gjennom prosjektledelse ( 12-16 )
Foreleser: Tore Aalberg, Timeforeleser ved Campus Trondheim, Oslo og Nettstudier og eier og leder Consensus Training AS
Samling 8, Trondheim:
4.12.2018 – Jeg som leder? ( 09-17 ) Denne samlingen er i Trondheim på det nye campuset til Handelshøyskolen BI.
Foreleser: Linn Slettum Bjerke og Frode Solberg

MELD DEG PÅ HER!