I dag fikk Steinkjer Næringsforum, og samarbeidsforum for veg og bane i strekningen Åsen – Mære, fremlagt Statens Vegvesen sin faglige anbefaling for ny E6 på strekningen. Vegen er planlagt slik at det skal kunne romme firefelts E6 med fartsgrense på 110 km/t. Dette gir større trafikksikkerhet og skal redusere reisetiden med 14 minutter.

Forslaget blir sendt ut på høring på nyåret, og kommunene skal behandle kommunedelplanen allerede til våren.

Se video av forslaget her

Du kan lese mer på Statens Vegvesen sine nettsider.