Som en oppfølging av et lunsjmøte vi tidligere har arrangert med tema arbeidsinkludering, hadde Steinkjer Næringsforum møte med Steinkjer Voksenopplæring denne måneden. Tilbakemeldingene fra næringslivet i lunsjmøtet var blant annet en liste over hvilken kompetanse som finnes. Dette har Steinkjer Voksenopplæring og Flyktningetjenesten tilgjengelig, og de ønsker tett kontakt med næringslivet videre.

Det er et tverrfaglig praksisteam ved Steinkjer Voksenopplæring og Flyktningetjenesten som jobber med praksisoppfølging for voksne minoritetsspråklige, og de har behov for flere praksisbedrifter. Alle deltakerne har ulik erfaring og mange har høyere utdanning. Praksisteamet er opptatt av en god matching mellom praksisplass og praksisdeltaker og av å tilby tett oppfølging for både arbeidsgiver og praksisdeltaker. Det er bedriftene og næringslivet som er kunden, så praksisteamet kommer til dere for oppfølging så fort det skulle være behov.

Anita Tessem er prosjektleder
Anita Tessem er prosjektleder for Jobbsjansen

Vi har i hovedsak to typer praksis:

  • Språkpraksisen er en metodikk i opplæringen i norsk. Gjennom språkpraksis ønsker vi at deltakeren skal få kunnskap om norsk arbeidsliv og få mulighet til å praktisere norsk. Det trenger derfor ikke å være rom for rekruttering for å kunne ta imot i språkpraksis, men det er ønskelig at arbeidsplassen setter av litt tid til norsktrening i bytte mot to ekstra hender.
  • I arbeidspraksisen er det et ønske om at arbeidsgiver, deltaker og veileder fra praksisteamet jobber målrettet mot opplæring i bedrift for å kvalifisere til rekruttering.

Kan arbeidsplassen din være en arena for inkludering?

Steinkjer Voksenopplæring og flyktningetjenesten har deltakere som har ordinær klasseromsundervisning tre dager i uka og språkpraksis to dager i uka.

Tygger dere kanskje på et behov for flere medarbeider og ønsker å prøve det ut i praksis, eller ønsker dere å få muligheten til å lære opp noen i jobben før rekruttering?

De har også deltakere, både i prosjektet Jobbsjansen og ellers, som har avsluttet flere kvalifiserende tiltak og som vi ønsker å finne gode arbeidspraksiser til.

 

Ta kontakt med Anita Tessem, mob. 48008486 ved spørsmål rundt det å være praksisbedrift eller om dere ønsker å vite mer om hvilke kvalifikasjoner deltakerne besitter.