Steinkjer Næringsforum har ansatt Anita Østby som arrangementsjeger. Hun starter delvis i jobben nå, og vil i en periode frem til sommeren sjonglere sin nye jobb samtidig som hun avslutter sin jobb i Norsk Revyfaglig Senter og Revyfestivalen på Høylandet.

Østby er full av begeistring når hun tar fatt på den nye jobben. – Jeg ble veldig trigget av stillingen som arrangementsjeger. Særlig spennende er samspillet mellom det offentlige, det private næringslivet og frivilligheten, sier Østby. – Jeg er ydmyk og takknemlig over å har fått denne jobben, spesielt med tanke på at det var mange andre gode kandidater.

Stillingen ble utlyst i januar og målet var å få på plass en person som skal «hente» flere arrangement til Steinkjerregionen og videreutvikle arrangementsbyen Steinkjer. Det kom inn hele 30 søknader.

– Jeg synes det er helt genialt at Steinkjer i det hele tatt kom opp med ideen til en slik stilling. Det viser at kommunen er i forkant og har stor vilje for å satse der det er behov, sier Østby.

Arrangementsjegeren blir en del av Attraktivitets- og omdømmeprosjektet i Steinkjer kommune, og stillingen skal i hovedsak finansieres med prosjektmidler derfra. I tillegg bidrar Steinkjer Næringsforum med 20 prosent av lønna, og Østby vil primært jobbe sammen med daglig leder Kirsti B. Arntsen når hun tiltrer for fullt i juni.

Steinkjer Næringsforum har som formål å bidra til at Steinkjer skal være et attraktivt sted å bo og drive næring i. – Arrangementsjegeren og prosjektet bidrar direkte til akkurat dette og bidrar også til bedre omdømme og er viktig med tanke på rekrutteringsarbeid, sier Arntsen som videre poengterer at attraktiviteten til Steinkjer er noe felles medlemmene i Steinkjer Næringsforum er opptatt av.

Den nye arrangementsjegeren mener allerede at Steinkjer har gode forutsetninger for at hun skal lykkes i nyjobben:

– Steinkjer har et fantastisk potensiale for videreutvikling innen arrangement ettersom det allerede skjer så mye her. I starten tenker jeg at jeg skal gjøre meg godt kjent med miljøene som finnes i kommunen, bidra til å sette ting i system og forhåpentligvis være en døråpner ut mot andre som vurderer Steinkjer som arrangementsarena, sier Østby.

Anita Østby har i en årrekke vært daglig leder for Norsk Revyfaglig Senter på Høylandet og jobber i dag som spesialrådgiver for Revyfestivalen. Stillingen som arrangementsjeger har en prosjektvarighet fram til 1. september 2020, og prosjektet har som mål å finne en organisatorisk og økonomisk modell som resulterer i at stillingen blir varig.

For medlemmene i Steinkjer Næringsforum vil det bli mulighet til å hilse Anita velkommen på årsmøte 22. mars.

Mer om Attraktivitets- og omdømmeprosjektet finnes her:  http://www.steinkjer.kommune.no/attraktivitets-og-omdoemmeprosjektet-apen-lys-og-glad.432036.no.html