Stort engasjement og mange nyttige, gode innspill fra næringslivet i dagens dialogforum.

Fredag 7. september var 45 representanter fra næringsliv, administrasjon og politikere i Steinkjer kommune samlet til det vi kaller dialogforum. Dialogforum er dialogforumpå langt vei selvforklarende i sitt navn, dette er en arena for dialog mellom administrasjonen, politikerne og næringsdrivende. Dette er arenaen for å komme med konkrete innspill og diskutere relevante tema.

Vi starter alltid møtet med en gjennomgang av innspillene som kom i forrige dialogmøte,

Leif Terje Nilsen
Kultursjef Leif Terje Nilsen

og hva status er nå. Erfaringene er at det nytter å komme med innspill! Leif Terje Nilsen,

kultursjef i Steinkjer kommune, orienterte om status for prosjekt Jakob – nytt kulturhus i Steinkjer. Vi minner om møte førstkommende tirsdag, den 11. september, hvor det er muligheter for å få en gjennomgang av prosjektet så langt, og ikke minst komme med innspill til planene. Mer info om møtet finner du her.

Hovedtema i møte var Arrangementsbyen Steinkjer.
Vår egen Anita Østby, arrangementsjeger og prosjektleder,

Anita Østby
Prosjektleder Anita Østby

orienterte om prosjektet så langt og “ståa”. Anita utfordret forsamlingen på å definere lavt-hengende frukter innen arrangement i Steinkjerregionen. Etter engasjerte borddiskusjoner kom det mange innspill på blokka. Avslutningsvis løftet Steinkjer kommune diskusjonen om hvorvidt arrangement i Steinkjer skal disponere kommunens areal i forbindelse med arrangement i byen. Dette er en diskusjon vi tar opp igjen, men kommunen fikk med seg verdifulle innspill fra møtet.

Takk for engasjementet til alle som møtte opp!