Steinkjer Næringsforum har vedtatt at daglig leder Kirsti B. Arntsen også skal være leder for martanskomiteen i 2019.

– Med det endres en lang tradisjon med at martanskomiteens leder har vært en representant fra medlemmene, sier styreleder Joar Nyborg. I praksis holder daglig leder i mange av trådene rundt arrangement uansett i kraft av sin rolle som sekretariat. Derfor blir det en forenkling av organisasjonene å samle de to funksjonene.

Les mer om saken her.