Steinkjer Næringsforum har gitt sine innspill til planarbeidet for detaljregulering Kulturhuskvartalet.

Norconsult AS har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide detaljregulering for Kulturhuskvartalet. Frist for innspill til planarbeidet ble opprinnelig satt til 17. desember, men Steinkjer Næringsforum fikk utvidet frist til 21. desember. Varselet ble sendt ut pr epost til alle medlemmer 21. november. Onsdag 19. desember inviterte vi til innspillsmøte hvor Norconsult, prosjektledelse for kulturhus-prosjektet og kultursjefen holdt sine orienteringer om prosessen. I etterkant av dette møte har vi sendt inn våre innspill til Norconsult. Her er hva vi mener:

«Innspill til planarbeidet for detaljregulering Kulturhuskvartalet

Viser til avtalt utvidet høringsfrist ut uke 51, og sender herved Steinkjer Næringsforum sine innspill til planarbeidet. Innledningsvis applauderer vi satsingen som gjøres gjennom Kulturhuskvartalet, som innebærer oppgradering av dagens Samfunnshus og nytt kulturhus. Steinkjer Næringsforum anser Kulturkvartalet som et viktig løft for Steinkjer by som byr på økte muligheter for etablert og nytt næringsliv. Et nytt kulturhus mener vi vil øke attraktiviteten til Steinkjer, både med tanke på omdømme, for næringslivet og for bolysten.

Det er viktig at det tilrettelegges for næringsvirksomhet i kulturhuset, og at uteområde kan brukes som serveringsarena. Kulturhuset skal underbygge økt handel og besøk i Steinkjer.

 

Det er fire hovedprinsipper i vårt innspill til planarbeidet:

 1. Involvering
  Næringslivet ønsker å støtte opp om arbeidet og ønsker å delta i videre prosess. For å sikre god dialog underveis i prosessen ønsker næringslivet å være representert i ressursgruppen. Steinkjer Næringsforum deltar gjerne i en slik gruppe.
 2. Tilgjengelighet og parkering
  Det foreligger mange tanker om byutvikling og nybygg sentrumsnært i Steinkjer de kommende år. Gjennom realisering av nytt kulturhus tilfører kommunen sentrum betydelig økt trafikk. Dette er positivt, men kommunen må sikre at kulturhuset er lett tilgjengelig og løse behovet for parkering. Torget MÅ styrkes med parkering, og dette vil være avgjørende for hvor vellykket bruken av et nytt kulturhus faktisk blir. Det absolutt foretrukne alternativet anser vi å være parkeringshus under torget med HC-plasser under tak og lett tilkomst til heis i bygget, med innkjøring fra Jakob Weidemanns gate. Det er gjort et mulighet-studie med 200 parkeringsplasser under torget. Vi anbefaler å tenke to plan og 400 parkeringsplasser. For kommunen sin del ligger det et betydelig inntekts-potensiale her, som er viktig å se i sammenheng med investeringskostnader. Hus-/gårdeiere og næringsdrivende vil ha interesse av å leie parkeringsplasser, da det meldes om mangel på dette sentrumsnært i dag.
 3. Anleggsperioden
  Under anleggsperioden vil det være behov for å holde Torggata, Elvegata og Kongens gate åpen. Vi henstiller til tett dialog med næringslivet underveis for å best mulig tilrettelegge for at trafikken kan gå som normalt. Jakob Weidemanns gate kan muligens brukes da gaten sannsynligvis skal stenges for trafikk? Vi oppfordrer til å finne gode løsninger her. Dette for å forhindre butikkdød i byggeperioden, noe som åpenbart er veldig viktig for hele byen.
 4. Innhold, samhandling og kreative næringer

Steinkjer Næringsforum eier Steinkjermartnan. Steinkjermartnan er et signalarrangement i Steinkjer som samler flere titusenvis av besøkende hvert år i starten av august. Det er vesentlig innslag av kultur i Steinkjermartnan. En satsing på kultur og kulturhus i sentrum vil være noe som Steinkjermartnan må endre seg i forhold til, og vi ser for oss at store deler av musikk og kultur knyttet til selve martnan i fremtiden kan foregå i det nye kulturhuset. Vi trenger så tidlig som mulig å gå i en dialog om hvilken tilnærming vi skal ha på dette:

 1. Skal martnan skaffe folk til området og samarbeide med kulturhuset om arrangementene?
 2. Skal martnan fortsatt stå for arrangementene og bruke kulturhuset som martnans arena?

 

Generelt har vi følgende innspill til næringsperspektivet i kultursatsingen:

Modell for kreative næringer

 1. Satsing på kulturhus må føre til økt satsing på næringsaktører i kulturbransjen. Særlig det kommersielle perspektivet må her fram, og vi ser for oss at dette bygges opp med satsing gjennom aktører som T:Lab, Tindved og Steinkjer Næringsselskap. Det er viktig at arena for kulturnæring sikres som en del av prosjekt Jakob uavhengig av lokalisering. Vi anbefaler at Studio Blikket utredes som aktuell arena.
 2. Nytt kulturhus må bli en uttesting og kommersialiseringsarena for mediebransjene. Vi tenker spesielt på lyd, bilde, animasjon. Dette er en av klyngene på Innovasjonscampus og et nytt kulturhus må bli en vesentlig arena for å utvikle arbeidsplasser og verdiskaping for denne bransjen.
 3. Andre kreative bransjer. Richard Florida har pekt på den kreative klasse som en utviklingsmotor i næringslivet og en viktig forutsetning for nærings- og byutvikling. Vi må i større grad vise frem fagområder og underbygge hele den kreative klyngen på Innovasjonscampus. Eksempelvis gi muligheter visualisering av fremtidige prosjekter, valg av design og arkitektur etc.»

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.