25 deltakere startet i februar på Lederskolen 2018 for å heve sin kompetanse innen ledelse. Denne uka ble siste samling gjennomført og Lederskolen 2018 er dermed avsluttet.

Levanger Næringsforum AS og Steinkjer Næringsforum har gjennom et samarbeid med Bokomslag LedelseHandelshøyskolen BI i år gjennomført Lederskolen. Studiet bygges opp rundt boken “Ledelse i små og mellomstore virksomheter” utgitt av Morten Erichsen, Frode Solberg og Trond Stiklestad.

Hvorfor?

Små og mellomstore virksomheter må ivareta de samme kjernefunksjonene som de store. Utfordringen for de mindre er at de ikke har de samme ressursene tilgjengelig i form av stabsenheter og fagpersonell. Dette gjør ledelse av en mindre virksomhet til en stor utfordring.I Norge utgjør små og mellomstore virksomheter en overveiende majoritet av totalantallet. Lederen må i slike virksomheter ofte håndtere flere fagområder enn det vedkommende i utgangspunktet er utdannet til. Dette krever en helhetsforståelse av virksomheten.

Lederskolen er en seminarserie som ikke bare tar deg igjennom de ulike lederutfordringer du møter. Du får også solid kunnskapspåfyll på tema som økonomi, markedsføring, prosjektledelse, styrearbeid, strategi og innovasjon. Studiet har vært praktisk rettet.

Tirsdag 4. desember avsluttet vi Lederskolen 2018 med en samling på Handelshøyskolen BI Campus i Trondheim. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at studiet har gitt nyttig påfyll, åpnet for refleksjon og forsterket forståelsen av faget ledelse. I tillegg gis det tilbakemelding om at det er lærerikt og nyttig å være en del av et nettverk som diskuterer ledelse på tvers av ulike bransjer.

Levanger Næringsforum AS og Steinkjer Næringsforum takker deltakerne for året som har gått!

Deltakere på Lederskolen