DNB og Steinkjer Næringsforum inviterte i dag til lunsjmøte på Best Western Tingvold Park Hotel og en gjennomgang av DNB Markets halvårsrapport om de makrøkonomiske utsiktene i Norge og internasjonalt.

“Highway to hell – or – Stairway to heaven?»

«Vi innleder det nye året med en sjeldent «tung bagasje» etter måneder med stigende uro; geopolitisk, konjunkturelt – og ikke minst markedsmessig.

De økonomiske utsiktene kan likevel fortsatt synes å være forholdsvis lyse, selv om risikofaktorene er blitt alt tydeligere».

Senioranalytiker Eirik Larsen presenterte DNB Markets’ seneste konjunkturrapport, Økonomiske utsikter I-2019, hvor han belyste konjunkturutsiktene samt fremla nye anslag for renter og valutakurser. Hele presentasjonen finner du her:Eirik Larsens presentasjon